Samenwerken is de brug naar succes!

 

TPB Project Management & Advies

 

 

 

 

Project Management is - algemeen geformuleerd - het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden.

 

Een mogelijke definitie van project management is de volgende:

  • Het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.

 

TPB Project Management & Advies is gespecialiseerd in het voorbereiden, begeleiden en beheersen van projecten in de GWW-sector. Voornamelijk gaat het hier om multidisciplinaire projecten, waarbij alle projectfasen worden doorlopen.

 

U kunt ook beroep doen op TPB Project Management & Advies voor het begeleiden van deelprojecten of een (deel)fase van een project. Tevens kunnen wij de benodigde technische producten verzorgen (tekenwerk (ACAD), bestek schrijven etc.).

 

In algemene zin kan TPB Project Management & Advies advies-werkzaamheden verzorgen voor verscheidene (civiele) vraagstukken (haalbaarheidstudies, risico-inventarisaties etc.).

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@tpb-advies.nl of bel 06 - 543 02 706.

tpb-avies.nl  2009

TPB Project Management & Advies

Civiele techniek en infrastructuur

Contact
Home
Links